Udruženje/udruga privrednika „Biznis centar“ jelah-Tešanj je organizacija nevladinog i neprofitnog karaktera koja okuplja preko 140 uspješnih kompanija i obrtnika. Osnovano davne 2002.godine, inicijativom nekolicine privrednika, Udruženje se profilisalo kao vrlo pouzdan i bitan sudionik u stvaranju pozitivnog poslovnog ambijenta, kako za svoje članice, tako i za sve privredne subjekte na područje općine Tešanj.

Udruženje privrednika u svom radu, od osnivanja do danas bilježi mnogobrojne aktivnosti i projekte, a u narednim tačkama izdvojene su  najbitnije:

 • Upravni odbor je na sjednici od 14. 05. 2007. godine, razmatrao pitanje visine članarine, te donio  Odluku o korigovanju iste (koja je i danas na snazi) i to:
  • - privredni subjekti pravnog statusa d.o.o. i d.d., plaćat će 10,00 KM mjesečno ili 120,00 KM na godišnjem nivou, i
  • - ostali privredni subjekti pravnog statusa SZR, STR, SUR i sl., 5,00 KM mjesečno ili 60,00  KM na godišnjem nivou.
 • Uspješno je organizovano educiranje i pologanje menadžera i vozača za učešće u međunarodnom drumskom saobraćaju (CPC diploma), sa „Ecos“ Sarajevo. ⎫ Redovno su razmatrani materijali i davane primjedbe, prijedlozi i sugestije Općinskim organima po pitanju uslova privređivanja, izrade regulacionih planova, posebno industrijsko-poslovnih zona. 
 • Uveliko smo doprinijeli realizovanju ideje Općinskog načelnika, na pokretanju funkciji izletišta Kiseljak.
 • Uz podršku lokalne zajednice  i članova Udruženja, uspješno se svake godine organizuje privredna manifestacija/sajam, kroz koji se želi pozitivno utjecati na privredni razvitak i stvaranje pozitivne poduzetničke klime, na povećanje konkurentnosti privrednog sektora, na bolje međusobno povezivanje privrednih subjekata, na intenziviranje promocije privrede, na privlačenje ulaganja, kao i na stvaranje jasne spoznaje o vlastitim (tradicionalnim i savremenim) snagama i privrednim vrijednostima.
 • Putem naših članova redovito se uključujemo u humanitarne akcije, a navest ćemo samo neke od njih:
  • 10.000.- KM, JU Opća bolnica Tešanj, za nabavku mamograf aparata,
  • 62.700.- KM, ugroženom stanovništvu usljed poplava koje su zadesile cijelu Bosnu i Hercegovinu i region u 2014.godini, te pomoć privrednim subjektima- članovima Udruženja čiji su proizvodni pogoni oštećeni ili u potpunosti uništeni u poplavama,
  • Pomoć porodicama nastradalih radnika komapnije FAMUS GRADNJA 3 d.o.o. u iznosu od 3.150,00 KM
 • 11.04.2013.godine, na ceremoniji svečanog otvorenja 9.Sajma privrede "BIZNIS 2013" Tešanj, pristupili smo Udruženju poslodavaca Federacije BiH, i time stekli mogućnost da efikasnije i snažnije utičemo na sve nivoe vlasti kako bi obezbijedili što povoljnije uslove privređivanja. Shodno tome, Udruženje je aktivno učestvovalo u donošenju adekvatnih zakonskih propisa bitnih za rad i poslovanje privrednih subjekata, a u sklopu Ekonomske reformske agende Vlade FBiH. Svojim angažmanom, a putem delegiranih članova u Upravni odbor Udruženja poslodavaca FBiH, Udruženje je aktivno učestvovalo i u donošenju adekvatnih zakonskih rješenja koja se tiču radnopravnog zakonodavstva.
 • Udruženje privrednika zajedno sa Općinom Tešanj, Općinom Žepče- Razvojnom agencijom RAŽ, Općinom Teslić realizira projekat „COBEAR-konkurentnost područja poslovne izvrsnosti“ koji za cilj ima doprinijeti održivom privrednom razvoju i povećanju nivoa ponude i potražnje na tržištu radne snage u vodećim privrednim sektorima u BEAR području, općinama Teslić, Tešanj i Žepče.
 • Udruženje privrednika je u 2015.godini potpisalo Sporazum o međusobnoj saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije BiH, koji je prvi ovakvog tipa, a koji treba da doprinese stvaranju boljih poslovnih prilika za sve privredne subjekte sa područja općine Tešanj.
 • Udruženje privrednika je ostvarilo još mnoge, značajne rezultate, i svakim danom težimo da našim članicama i svim privrednim subjektima na području općine Tešanj obezbijedimo što povoljnije uslove poslovanja i privređivanja. Očekujući odobravanje za učinjeno i podršku za budući rad, zahvaljujemo se, a istovremeno Vas pozivamo da nam se pridružite kao novi član.

 

.

Naši partneri